Παίζω video games από τότε που θυμάμαι τον ευατό μου. Από Arcade στην γειτονιά μέχρι ATARI, Sega μετά Playstaion κοκ. Όταν γνώρισα τη γυναίκα που έμελε μετά από 10 χρόνια να με παντρευτεί τις το είχα ξεκαθαρίσει. Δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν κάνω ναρκω ...

Tasos Georgos has a new profile cover. 9 years ago
Tasos Georgos απάντησε στο θέμα συζήτησης Playstation 4 9 years ago

Tasos Georgos απάντησε στο θέμα συζήτησης Playstation 4 9 years ago

Tasos Georgos απάντησε στο θέμα συζήτησης Playstation 4 9 years ago

Ο χρήστης Βαγγέλης Δασκαλάκης με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 9 years ago

Ο χρήστης Βασίλης Καμακάρης με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 9 years ago

Notification