Λεξικό

Πλήρες λεξικό με τις τεχνικές ορολογίες της γλώσσας των games.

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Easter egg

Οποιαδήποτε έκπληξη συναντάμε μέσα σε ένα παιχνίδι, η οποία κάποιες φορές ενδέχεται να μην έχει καμία σχέση με το σενάριό του.

Hits - 1784
Endgame

Ο όρος endgame αναφέρεται ουσιαστικά στην endgame experience, δηλαδή στην εμπειρία που έχει κάποιος παίκτης στα τελικά στάδια ενός παιχνιδιού. Αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί για παράδειγμα στο ξεκίνημα ενός Action ή RPG να υπάρχει έντονη δράση, αλλά αργότερα ο παίκτης να αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενες αποστολές, ανούσια quests ή να βρίσκει μπροστά του τους ίδιους εχθρούς. Τα συγκεκριμένα τρία στοιχεία μπορούν εν προκειμένων να δράσουν αρνητικά στην endgame εμπειρία σας.

Hits - 1572
Engine

Στη γλώσσα των games, ο όρος "Engine" αναφέρεται στην "Game Engine", δηλαδή ένα σύστημα εφαρμογών, το οποίο αποτελεί την βάση κατασκευής κάθε παιχνιδιού, είτε αυτό αναπτύσσεται σε υπολογιστή, είτε σε κονσόλα. Οι βασικές λειτουργίες μίας game engine περιλαμβάνουν την rendering engine, η οποία παράγει τα γραφικά, την physics engine που αποδίδει τις κινήσεις των χαρακτήρων, τον ήχο, τα animations, το scripting (τις γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται), την τεχνητή νοημοσύνη των χαρακτήρων, την δικτύωση μεταξύ των χρηστών, την διαχείριση μνήμης, το streaming (ροή γραφικών/ήχου προς τον χρήστη), το threading (οι μικροεντολές που εκτελούνται ταυτόχρονα από τον επεξεργαστή), το localization support (μετάφραση των παιχνιδιού σε διάφορες γλώσσες) και το scene graph, δηλαδή την σχέση των αντικειμένων μεταξύ τους. Παραδείγματα γνωστών engine είναι η Unreal Engine της Epic Games (Gears of War, Unreal Tournament) και η CryEngine της Crytek (Crysis).

Hits - 16492
Enhanced edition

Μία επανέκδοση ενός video game που έχει ήδη κυκλοφορήσει. Περιλαμβάνει συνήθως βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως καλύτερα γραφικά, σπικάζ ή ακόμα και περισσότερες αποστολές.

Hits - 1222
Notification