Στην μήνυση αναφέρεται η προμήθεια των 30% και η εξαναγκαστική ισοτιμία των games σε όλες τις πλατφόρμες. Read More

Το μέγεθος αυτό αφορά και τα Warzone, Modern Warfare 2 και 3. Read More

Ιστορίες από το πολυσύμπαν της Remedy. Read More

Notification