Το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση της πολιτείας της Καλιφόρνια

blizzard-16-1632818498.jpg

Το δικαστήριο της Καλιφόρνια απέρριψε την ένσταση για τον διακανονισμό 18 εκατομμυρίων της Activision, που υπέβαλε το Τμήμα Δίκαιης Απασχόλησης και Στέγασης της Καλιφόρνιας (DFEH). Η απόφαση αναφέρει ότι ο ισχυρισμός της DFEH είναι γενικός και ότι η υπόθεση αυτή δεν επηρεάζει την αρχική αγωγή της.
news.bloomberglaw.com/daily-labor-report/activision-judge-de...ia-bid-to-challenge-settlement

Read More...

Notification