Γρηγόρης and {target} are now friends 7 years ago

περιμένετε να τελειώσω το 4 καλά καλά και μετά κυκλοφορήστε το!

ο/η kiriakos_k23 και ο/η {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
ο/η kiriakos_k23 και ο/η {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
ο/η Γρηγόρης και ο/η {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
Γρηγόρης and 5 others are attending GameWorld v3. 7 years ago
ο/η Γρηγόρης Βούλγαρης και ο/η {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
ο/η Γρηγόρης Βούλγαρης και ο/η {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
ο/η Γρηγόρης Βούλγαρης και ο/η {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
ο/η Γρηγόρης Βούλγαρης και ο/η {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
ο/η Χριστιάνα Θάνου και ο/η {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
ο/η Γρηγόρης Βούλγαρης και ο/η {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
ο/η Γρηγόρης και ο/η {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
ο/η Γρηγόρης και ο/η {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
Γρηγόρης and {target} are now friends 7 years ago
Notification