Χριστός ανέστη σε όλους τούς απανταχού Έλληνες gamers.
Long live and prosper!

Notification