Ο χρήστης Users με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 11 years ago

Ο χρήστης Μάνος Γρυπάρης με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 11 years ago

Ο χρήστης Γιώργος Λόλας με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 11 years ago

When in Doubt, take charge

Notification