Ο modder απενεργοπoίησε τα shaders που σχεδιάζουν τις τρίχες του προσώπου του Kratos.  Read More

Notification