Ένα NPC και δύο θρυλικά αντικείμενα που χρησιμοποιούν τη φράση παραμένουν. Read More

Notification