Αν έβλεπε κανείς τις επιλογές μου στην τεχνολογία θα έλεγε πως είμαι fanboy της Sony.
Ξεκίνησα με κινητά Sony Ericsson στο δημοτικό και εμμένω ακόμα στα Sony χωρίς να είναι κάτι ιδιαίτερο, απλά από συνήθεια.
Κονσόλες psp, ps3 και καθημερινό παιχνίδι σε σπίτι φίλου με ps4

Ίσως να είμαι λίγο fanboy τελικά :)

Read More...

Notification