Καλή φάση!

www.thingiverse.com/thing:2511974
Μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό;

Εννοείται το χρωματίζω εγώ μετά~
Εχεί και πολλά άλλα να βρείτε παιδιά στο παραπάνω link για εκτύπωση!

Read More...

Notification