Όποιος έχει το beyond two souls σε pc,του κρασαρει κάθε τρεις και λίγο και έχει βρει κάποια λύση,παρακαλώ ας βοηθήσει.έχω δοκιμάσει χίλια δυο... Show more

Notification