Χρυσάνθη Σωτηροπούλου

Χρυσάνθη Σωτηροπούλου (Sany)
Experience: 26 (4 points to next level)

 
0
Χρυσάνθη Σωτηροπούλου replied to the topic 'Game of the Decade: 2010-2019' in the forum. 7 months ago

Assassin's Creed Odyssey

Read More...

Χρυσάνθη Σωτηροπούλου replied to the topic 'Greek Game of the Year 2019' in the forum. 7 months ago

To Firestone

Read More...

Χρυσάνθη Σωτηροπούλου replied to the topic 'Game of the Year 2019' in the forum. 7 months ago

Assassin's Creed Odyssey

Read More...

Χρυσάνθη Σωτηροπούλου απάντησε στο θέμα συζήτησης Greek Game of the Year 2013 7 years ago
Χρυσάνθη Σωτηροπούλου απάντησε στο θέμα συζήτησης Game of the Year 2013 7 years ago
Notification