Δήμιο Καραπιπέρης απάντησε στο θέμα συζήτησης Budget TV για κονσόλα 9 years ago

Δήμιο Καραπιπέρης απάντησε στο θέμα συζήτησης Budget TV για κονσόλα 9 years ago

Ο χρήστης Κώστας Λάβαρης με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 9 years ago

Δήμιο Καραπιπέρης δημιούργησε ένα νέο θέμα συζήτησης Budget TV για κονσόλα 9 years ago

Καλησπέρα σε όλους. Τόσα χρόνια με υπολογιστή, έχω αρχίσει να σκέφτομαι σοβαρά να αλλάξω σε κονσόλα,...

Δήμιο Καραπιπέρης απάντησε στο θέμα συζήτησης Steam: Το ID σας 10 years ago

Δήμιο Καραπιπέρης απάντησε στο θέμα συζήτησης E3 2013 10 years ago

Notification