Πολύ καλές οθόνες με πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά! Ευτυχώς που υπάρχει καλός ανταγωνισμός και σε αυτές τις κατηγορίες οθονών οπότε πέφτουν οι... Show more

Pavlos Tsompanidis and 167 others have joined the group Killzone 8 years ago
Kocos απάντησε στο θέμα συζήτησης Greek Game of the Year 2013 8 years ago

Kocos απάντησε στο θέμα συζήτησης Game of the Year 2013 8 years ago

Καλή επιτυχία!

Notification