Καιρός ήταν να δώσουν μεγαλύτερη βάση στο 4Κ! Φοβερές φαίνονται οι οθόνες.

Έφη Μαντέβα απάντησε στο θέμα συζήτησης Greek Game of the Year 2013 8 years ago

Έφη Μαντέβα απάντησε στο θέμα συζήτησης Game of the Year 2013 8 years ago

Έφη Μαντέβα απάντησε στο θέμα συζήτησης Game of the Year 2012 9 years ago

Notification