Ο χρήστης Στέλιος Παρλίτσης με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 11 years ago

Ο χρήστης eliminator με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 11 years ago

dtravlos απάντησε στο θέμα συζήτησης Darkfall Unholy Wars 11 years ago

dtravlos απάντησε στο θέμα συζήτησης Darkfall Unholy Wars 11 years ago

dtravlos and {target} are now friends 11 years ago

dtravlos απάντησε στο θέμα συζήτησης Darkfall Unholy Wars 11 years ago

Ο χρήστης dtravlos με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 11 years ago

Notification