Ο χρήστης Στέλιος Παρλίτσης με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
Ο χρήστης eliminator με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 7 years ago
dtravlos απάντησε στο θέμα συζήτησης Darkfall Unholy Wars 8 years ago
dtravlos απάντησε στο θέμα συζήτησης Darkfall Unholy Wars 8 years ago
dtravlos and {target} are now friends 8 years ago
dtravlos απάντησε στο θέμα συζήτησης Darkfall Unholy Wars 8 years ago
Ο χρήστης dtravlos με τον/την {target} είναι τώρα φίλοι 8 years ago
Notification