Καιρός ήταν να δώσουν μεγαλύτερη βάση στο 4Κ! Φοβερές φαίνονται οι οθόνες.

Notification