Γι'αυτό αγαπάμε την ιερή σελίδα του Gameworld.
Για PS3 αν γίνεται.

Xbox 360

PS3

ps3

Xbox 360

PS3

Xbox 360

Xbox 360

PS3

Notification